سرعین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سرعین

مدیر شعبه: مهندس حامد کیخسروی

آدرس: پشت کلانتری - اول کمربندی بنیاد مسکن شهرستان سرعین

تلفن :  3220075 - 045  فاکس : 32220313 - 045

کد پستی : 13349 - 56413