بازسازی و بهسازی مسکن روستایی

حوزه بازسازی ومسکن روستایی
 
این حوزه با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی وارتقاء سطح ایمنی ، بهداشتی ، رفاهی و آسایش مسکن، حس تعلق به مکان، حفظ تراکم جمعیت خانوار و درنتیجه مقاوم سازی مساکن روستای اقدام به اجرای طرح ویژه بازسازی و بهسازی مساکن روستایی نموده است که شامل فعالیتهای مربوط به اعطای تسهیلات و نظارت بر کیفیت ساخت وسازهای مسکن روستایی است
 این حوزه دربازسازی مناطق سانحه دیده از بلایای طبیعی اعم از از بروز مخاطرات طبیعی همچون زلزله و سیل و... نیز بعنوان ستاد معین به هنگام سوانح وبروز بحران اقداماتی را در سایر استانهای کشور انجام داده است که می توان به مشارکت در بازسازی استانهای حادثه دیده همچون مناطق زلزله استان کرمان (شهرستان بم)، استان آذربایجان شرق( شهرستان اهر)، استان کرمانشاه (شهرستان سرپل ذهاب) و استان لرستان(شهرستان پلدختر) بعنوان ستاد معین حضورمؤثر داشته و اقداماتی را برای احداث واحدهای مسکونی و تعمیر واحدهای موجود در اثر بلایای طبیعی انجام داده است

 اهم فعالیتهای حوزه بازسازی و مسکن روستائی
 
    
 بازدید دوره ای از مراحل احداث واحدهای تحت نظارت نظام فنی روستایی توسط کارشناسان استان

 برگزاری جلسات متعدد با همکاران محترم سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت هماهنگی دراحداث واحدهای روستایی

  سامان دهی به دفاتر طراحی نظام فنی روستایی وارائه ایده های طراحی جهت بومی سازی نماهای روستایی

   برگزاری جلسات و مکاتبات لازم جهت حل مشکلات وام های بانکی با بانکهای عامل

 ایجاد هماهنگی میان شعبات بنیاد مسکن وبرنامه ریزی جهت فعالیت های مربوط به حوزه بازسازی دربین آنها ونظارت و پیگیری مستمر جهت محقق شدن سیاست های دفترمرکزی

 شرکت همکاران حوزه بازسازی در دوره های آموزشی ودوره تحصیلات تکمیلی دردانشگاههای معتبر وارائه تحقیقات و راهکارهای کاربردی درحیطه فعالیت های بازسازی وبحران
   ​