بازسازی و بهسازی مسکن روستایی

حوزه بازسازی ومسکن روستایی
 
این حوزه با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی وارتقاء سطح ایمنی ، بهداشتی ، رفاهی و آسایش مسکن ، حس تعلق به مکان ، حفظ تراکم جمعیت خانوار ودرنتیجه مقاوم سازی مساکن روستایی از سال 84 ا ابتکار دولت محترم نهم اقدام به اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی با  نموده است که شامل فعالیتهای مربوط به اعطای تسهیلات ونظارت برساخت وسازهای مسکن روستایی استز.
 
 این حوزه دربازسازی مناطق سانحه دیده از بلایای طبیعی اعم از از زلزله وسیل و... بعنوان ستاد معین به هنگام سوانح وبحران و درشرایط عادی اعطای تسهیلات سوانح و بازسازی به صورت احداثی و تعمیری به ساختمانهای مشمول طرح ، که درواحد بازسازی استان اردبیل مناطق زلزله شده منجیل ، قزوین ، اردبیل وبم بعنوان ستاد معین حضورمؤثرداشتند

 اهم فعالیتهای حوزه بازسازی و مسکن روستائی
 
    
    جذب %100 از وامهای مقاوم سازی وبهسازی روستایی درسال 88

   بررسی هماهنگی و توزیع وامهای بلاعوض به مبلغ -/10.000.000.000 ریال (ده میلیاردریال) به متقاضیان واجد شرایط با هماهنگی ارگانهای ذیربط.
 
بررسی واعطاء تسهیلات سوانح به مبلغ -/40.000.000.000 ریال (چهل میلیارد ریال) که  توزیع شهرستانی وهماهنگی با بانکهای عامل انجام ومتقاضیان واجد شرایط به 
بانکهای عامل معرفی می شوند  

 برگزاری آزمون نظام فنی روستائی در تیر ماه سال 1390 جهت عضویت در نظام فنی روستائی به تعداد790 نفر که از این تعداد 598 نفر موفق به اخذ نمره قبولی گردیده اند . و در فروردین و اردیبهشت سال1391 برای آنان کلاس آموزشی بصورت تجمعی در شهرهای پارس آباد، خلخال،مشکین شهر و اردبیل برگزار گردید که با توجه به آزمون به عمل آمده از دروس ارائه شده تعداد395 نفر قبول شده و به ایشان پروانه اشتغال صادر گرديد

 بازدید دوره ای از مراحل احداث واحدهای تحت نظارت نظام فنی روستایی توسط کارشناسان استان

 برگزاری جلسات متعدد با همکاران محترم سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت هماهنگی دراحداث واحدهای روستایی

  سامان دهی به دفاتر طراحی نظام فنی روستایی وارائه ایده های طراحی جهت بومی سازی نماهای روستایی

   برگزاری جلسات و مکاتبات لازم جهت حل مشکلات وام های بانکی با بانکهای عامل

 ایجاد هماهنگی میان شعبات بنیاد مسکن وبرنامه ریزی جهت فعالیت های مربوط به حوزه بازسازی دربین آنها ونظارت و پیگیری مستمر جهت محقق شدن سیاست های دفترمرکزی

 شرکت همکاران حوزه بازسازی در دوره های آموزشی ودوره تحصیلات تکمیلی دردانشگاههای معتبر وارائه تحقیقات و راهکارهای کاربردی درحیطه فعالیت های بازسازی وبحران


آمار طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستائی
 
ارزیابی عملکرد اداره بنیاد مسکن استان اردبیل در طرح ویزه بهسازی مسکن روستائی  سالهای 1384 لغایت 1390
(گزارش منتهی به تاریخ 02/05/1391)

 

  ​رديف ​سال    ​ تعداد سهميه​ ​ تشكيل ​پرونده​ ​ ​ ​معرفي به بانك انعقادقرارداد​ ​ ​ ​مرحله سوم( پایان کار)
​تعداد درصد​ تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
​1 ​1384 ​6000 ​6000 ​100% ​6000 ​100% ​6000 ​100% ​5792 ​97%
​2 ​1385 ​6800 ​6800 ​100% 6800 ​100% 6800 ​100% ​6221 ​91%
​3 ​1386 ​7973 ​7973 ​100% ​7973 ​100% ​7973 100​% ​7427 ​93%
​4 ​1387 ​6610 ​5724 ​87% 5724 ​87% 5724​ 87​% ​4690 ​71%
​5 ​1388 ​7000 ​7000 ​100% 7000 ​100% 7000 100​% 6385​ ​91%
​6 ​1389 ​14000 ​15970 ​114% ​15852 ​113% ​12635 ​90% 6461​ ​46%
​7 ​1390 ​7239 ​3278 45​% ​3175 44​% ​944 ​13% ​83 ​0.01%
​ ​جمع کل (درصد تحقیق)​ ​55622 ​52745 95​% ​52524 ​94% ​46530 84​% ​37538 ​67.5%
 
   ​