شهرستان گرمی - روستای نی سفلی
طرح هادی استان اردبیل
خانقاه فولادلو شهر اردبیل
روستای هشین درشهرستان کوثر
بهنام ايراني - روستاي خليفه لو كندي
آقدرق
300 واحدی آفتاب اردبیل
منطقه گردشگری ازناو
IMG_3632
اجرای طرح هادی روستای تنگ - گرمی
روستای گیلارلو شهرستان گرمی
روستای بارزیل
مقاوم سازي
اسبو3k
مسکن روستایی روستای دیجویجین - اردبیل
روستای فیروز آباد در شهرستان کوثر
IMG_3641
روستای بافت با ارزش عنبران علیا1-
روستای بازسازی شده ترازوج
نادر كندي
72 واحدی گلسار
روستای ساطی 3
کندوان در شهرستان نیر
روستای آلوچ
IMG_0037
روستای زاویه سنگ شهرستان گرمی
اجرای طرح هادی زاویه سنگ2
اجرای طرح هادی روستای فیروز آباد کوثر
واحد مقاوم سازی شده روستایی
مسکن روستایی شهرستان پارس آباد
اجرای طرح هادی روستای زاویه سنگ - گرمی
100_1546
روستای ساطی 2
kروستای ساربانلار
IMG_0040
اصلاندوز
روستای اسکستان - شهرستان خلخال2
ازناو2k
روستای اسکستان - شهرستان خلخال
ازناو1
اسبو1k
اسبو5k
روستای ساطی 1
وحدت
300 واحدی آفتاب سینا
252 واحدی مهتاب اردبیل
طرح هادي زاويه سنگ گرمي
بافت با ارزش روستای عنبران علیا
روستای شال - شهرستان خلخال
روستای مقاوم سازی شده کورعباسلو
روستای kقره باغلار
IMG_0010