اردبیل

بنیاد مسکن شهرستان اردبیل

تلفن تماس :  33364002  - 045      
         نمابر:   33364001  - 045​
 
آدرس:اردبیل میدان قیام طبقه فوفانی موسسه قرض الحسنه حسن المجتبی