عنوان

قرعه کشی و تحویل قطعات زمین طرح نهضت ملی مسکن شهرستان گرمی

متن

با حضور حسین مولایی- فرماندار شهرستان گرمی، محمد علی رحیمی- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمی، مهندس حسینی- کارشناس مسئول حوزه مسکن شهری اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل، و نماینده دادستان قرعه کشی و تحویل قطعات طرح نهضت ملی مسکن شهرستان گرمی صورت پذیرفت. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل، در این جلسه که مسئولین ادارات ذیربط نیز حضور داشتند ، قرعه کشی اولین سری متقاضیان نهضت ملی مسکن شهرستان گرمی به ترتیب اولویت تاریخ واریزی آورده اولیه صورت پذیرفت. لازم به ذکر است در پایان این جلسه، قرارداد واگذاری زمین متقاضیان نهضت ملی مسکن در بنیاد مسکن گرمی تنظیم و به روئت و امضا متقاضیان رسیده تا هرچه سریعتر نسبت به اخذ مجوز تهیه نقشه از شهرداری ، تهیه نقشه از نظام مهندسی و اخذ پروانه از شهرداری اقدام و نسبت به شروع واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.

تاریخ

1401/06/15

تصویر