عنوان

بازدید از روند اجرای زیرسازی و آسفالت معابر روستای انزاب علیا

متن

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، اصغر صفرنژاد- مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردبیل با حضور در روستای انزاب علیا از توابع شهرستان اردبیل ضمن بازدید از روند اجرای زیرسازی و آسفالت معابر در این روستا به ارائه آمار و اطلاعاتی در این خصوص پرداخته و خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 2500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در مساحتی بالغ بر 7000 متر مربع از محل قیر اختصاصی در مراحل پایانی خود قرار دارد. صفرنژاد در ادمه افزود: با توجه به شروع فصل کاری اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر در روستاهای رضی آباد با اعتبار ۲۱۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در مساحتی بالغ بر ۳۰۰۰ مترمربع ، تپراقلو با اعتبار۲۱۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در مساحتی بالغ بر۳۰۰۰ مترمربع، باروق با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات استانی در مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ مترمربع،پیراقوم با اعتبار ۱۷۹۰ میلیون ریال از اعتبارات استانی در مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ مترمربع از محل قیر اختصاصی در حال انجام می باشد.

تاریخ

1401/04/01

تصویر