عنوان

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل

متن

جلسه هیات مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استان اردبیل با حضور اعضای هیات مدیره در محل سالن جلسات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل، در ابتدای این جلسه مدیر عامل انجمن خیرین مسکن استان گزارشی از روند اجرایی فعالیت های صورت پذیرفته و همچنین برنامه های آتی انجمن به اعضای هیات مدیره ارائه نمود. در ادامه جلسه با توجه به پیشرفت فیزیکی واحد های احداثی در پروژه 30 واحدی شهر نمین، مقرر شد کارگروه تحقیق نسبت به بررسی شرایط متقاضیان نیازمند و محروم که فاقد زمین و مسکن بوده و از تسهیلات دولتی استفاده نکرده اند، اقدام نموده و پس از امتیاز بندی و مشخص گردیدن اولویت متقاضیان واجدالشرایط، جهت تصویب نهائی در جلسات آتی هیات مدیره ارائه شود. لازم بذکر است در ادامه این جلسه هر یک از اعضای هیات مدیره پس از بحث و بررسی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پیرامون حل مشکلات اقشار نیازمند فاقد مسکن مبادرت نمودند.

تاریخ

1399/04/02

تصویر