عنوان

ساخت واحدهای مسکونی برای اقشارکم درآمد از اهداف مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است

متن

مهندس جواد حق شناس ـ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درجریان بازدید از پروژه های اجرایی واحداث مسکن شهری بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل درسطح شهرستان های تابعه ، ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته ،گفت : یکی از برنامه های خوب و قابل تأمل بنیا مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل توجه به ساخت وساز با رویکرد درآمد زایی و افزایش توان مالی این نهادمقدس که به منظور بیشتر پوشش دادن خانواده های فاقدخانه است وی افزود: ازآنجا که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تنها نهاد عمرانی و تلاشگری است که ریالی اعتبار دولتی برای این امر ندارد ولی تلاش شبانه روزی مجموعه این بنیاد درجهت تحقق برنامه های حساب 100حضرت امام و تامین مسکن مناسب بطور مستمر ادامه میدهد معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورکه به همراه مدیرکل نظارت وارزیابی ـ مهندس سجادی و مدیرکل مسکن شهری و حساب100حضرت امام ـ سرکار خانم مهندس دهقانی ، مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل و مهندس حاتمی ـ مدیربنیاد مسکن شهرستان خلخال سخن میگفت ، تأکید کرد: ساخت و ساز باهدف ایجاد سرپناه برای اقشار فاقد مسکن از اهداف مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده لذا جهت تامین منابع اعتباری و تسریع درتولید مسکن بصورت مجتمع هایی تجاری ـ مسکونی و رفاهی درکارنامه خوب این مجموعه میباشد وی اظهارداشت:تلاش میکنیم درشهرهای محروم ، برای خانواده هایی که توانایی تهیه مسکن ندارند با کمترین هزینه ، مسکن مناسب و با کیفیتی احداث و دراختیارشان قراردهیم مهندس حق شناس از پروژه اداری ـ رفاهی و تجارتی شهرستان خلخال بازدید نموده وباقدردانی از مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان اظهارداشت : تلاش شود علاوه براجرای کیفی ، بر ماندگاری وزیبایی طرح توجه بیشتری صورت گیرد. مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل هم گفت :این پروژه یکی از بزرگترین پروژه ها وبلندترین برج در سطح استان اردبیل میباشدکه درز.مینی به مساحت 16هزار و300 متر مربع و با اعتباری بالغ بر800 میلیارد ریال در دست احداث می باشد وی هدف ازاجرای این پروژه را ایجاد فضا و میهمان پذیر برای رونق گردشگری درسطح شهرستان اعلام کرد وافزود : نظر به ایجاد فضا و منطقه گردشگری ازناو در شهرستان خلخال و احیاء بافت با ارزش روستای کزج ، گیلوان و روستاهای هدف گردشگری مثل روستای: اندبیل ، اسبو ، بازسازی روستاهایی مانند ترازوج ، مصطفی لو و... علاوه برمهاجرت معکوس برای این شهرستان ، میزان استقبال و جذب گردشگران به خطه سرسبز و باستانی خلخال روبه افزایش بوده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، پیشگام برای ایجاد مکانی رفاهی ـ تجاری دراین منطقه است درادامه باحضور مهندس حق شناس وهیأت همراه وجمعی از مشاوران پروژه ها ، جلسه ای درخصوص بررسی روند « بازطرحی » این پروژه برگزار وضمن بحث وبررسی درخصوص بهینه سازی فضاها و معماری طرح ، نسبت به ارتقاء اقتصادی و ودآوری آن هم تبادل نظر و ارائه راهکارهایی صورت گرفت اضافه میشود بازدیدکنندگان از پروژه اجرای مسکن حمایتی 14 شهرستان نمین هم بازدید کرده و درجریان روند اجرایی و کیفیت ساخت وساز این پروژه قرارگرفتند این پروژه هم درمساحتی به متراژ1302مترمربع و در7 طبقه احداث میگردد با پشرفت فیزکی 78درصد درحال تکمیل است مهندس حق شنا که ازپروژه آماده تحویل شهرستان سرعین بازدید میکرد گفت : نظر به توریستی بودن این شهرستان وهدف گردشگری قرارگرفتن آن ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل دربحث بوم گردی اقدامات خوب بعمل آورده است و درساخت مجتمع اداری ، رفاهی 12 واحدی(11 واحد مسکونی ویک واحد اداری) نیزتامرحله تجیهز و تحویل به واحد پشتیبانی پیشرفت نموده است واین جای تشکر از مجموعه استانی و شهرستان را ایجاب میکند مهندس سبحانی هم ضمن قدردانی از حضور مسئولین دراستان وبازدید و پیگیری هایی که بعمل می آورند ، گفت این مجتمع از سال 1396 با متراژ1516مترمربع درقالب اداری ـ رفاهی و ازمنابع داخلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مبلغ227 میلیاردریال هزینه اجرایی شده و درحال ارائه به متقاضیان میباشد معاون مسکن شهری بنیاد مسکن دربازدید ازپروژه اجرایی مجتمع تجاری مسکونی شهرستان مشکین شهر، که درحدپوشش سقف اول و به میزان15000مترمربع بود، اظهارداشت : کاربنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ایجاد رفاه و اشتغال توام با تامین مسکن برای خانواده های بی بضاعت وکم در آمد است و استان اردبیل دراین خصوص فعالیت خوبی ارائه نموده است وی اولویت را دراستقبال ، استعداد شهرستان و میزان تقاضا دراین امر اعلام کرده وافزود: درشرایطی که ساخت وساز مسکن برای این نهاد مفید فایده قرارگیرد ، شایسته است از طریق مسئولین ودستگاه های ذیربط مورد حمایت واقع شود

تاریخ

1398/09/14

تصویر