عنوان

بازدید رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از روستای آئینه وند داررشته سرپل ذهاب

متن

مهندس علیرضا تابش رئیس عالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشوربه همراه معاونین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مهندس فرهاد سبحانی ـ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل ازروند اجرای بازسازی واحدهای زلزله زده روستای آئینه وند داررشته ازتوابع شهرستان سرپل ذهاب بازدید بعمل آورده ، با اهالی درخصوص همکاری ستاد معین بازسازی صحبت کرد. وی که درجریان گرامیداشت سالروززلزله استان کرمانشاه به این خطه رفته بود گفت :بالغ برهیجده هزارو پانصدواحد مسکونی آسیب دیده ، بازسازی گردیده وتحویل اهالی محترم این خطه شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورتصریح کرد : بیش از90% واحد ها آماده بهره برداری است . مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل هم با ارائه گزارشی ازعملکرد ستاد معین بازسازی اردبیل گفت : تعداد 23واحد در این روستا صد درصد تخریب شده بود که تمامی آن بازسازی شده وتحویل عزیزان گریده است وتعداد 3 واحد هم تعمیری داشتیم که همکاران با نظارت دقیق ، واحدهای مذکور را تحویل نموده اند.

تاریخ

1397/08/23

تصویر