عنوان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل : طرح ملی آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی از 21 مهر ماه الی 21 آبان ماه سالجاری اجرا می شود

متن

مهندس فرهاد سبحانی - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات ، از اجرای طرح ملی ویژگیهای مسکن روستایی از 21 مهر ماه الی 21 آبان ماه سالجاری به مدت یک ماه به صورت یکپارچه در سراسر کشور خبر داد و افزود : این طرح در 289 روستا ی نمونه استان اجرا و تعداد 5هزار و 377 واحدمسکونی بصورت نمونه آمارگیری خواهد شد. وی گفت :این طرح در روستاهای بالای 20 خانوار سکنه دائم صورت می گیرد که این جامعه آماری به صورت نمونه و از طریق مصاحبه مستقیم و مراجعه به درب منازل روستاها و با توجه به پرسش نامه های تهیه شده صورت می گیرد. سبحانی درخصوص اهداف کلی طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی گفت : شناسایی واحدهای مسکونی مطابق با اقلیم هر منطقه مورد نیاز است تا ویژگی های مسکن روستایی متناسب با معماری خاص منطقه ، مصالح بکار رفته در آن و میزان برخورداری از خدمات ارائه شده در واحدهای مسکونی دسته بندی شوند تا برای هر واحد مسکونی اطلاعات آماری دقیقی تکمیل گردد. وی ادامه داد: گردآوری آمار و اطلاعات از خصوصیات کیفی و کمی مسکن روستایی به منظور شناخت ویژگی های مسکن روستایی ، شناخت ویژگی های عمومی روستا و تغییرات ایجاد شده در واحد های مسکونی بهسازی شده ، تعیین ویژگی های فنی واحد مسکونی ،‌ تعیین بهای زمین و هزینه ساخت متناسب با هر واحد و عمر مفید واحد مسکونی در روستاها و رضایت روستائیان از وضعیت ساخت از مهمترین اهداف طرح است. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان وجه تمایز طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی این دوره را نسبت به آمارگیریهای قبلی ، اختصاص 30درصد از نمونه های واحدهای مسکونی روستاهای استان به واحدهای مسکونی طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی اعلام کرد و ابرازداشت: به گونه ای که در نتایج این آمارگیری ، امکان مقایسه واحدها با سایر اماکن مسکونی روستایی فراهم می گردد.

تاریخ

1397/07/16

تصویر