ارتباط با ما

اردبیل ، میدان جهاد ، جنب فروشگاه رفاه شماره یک ، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل ، کدپستی: 5618755546

ایمیل : ardabil@bonyadmaskan.ir

تلفن : 33812701 – 33812702 – 33812705 (045)

دورنگار : 33812704 (045)